Меню

Адміністративні послуги

Таблиця 1. Інформація про послуги, які надаються Пісочинською селищною радою

з/

п

Найменування суб’єкта надання  послуги

Назва
послуги

Розмір плати (адміністративний  збір) за надання  послуги (у разі її надання на платній
основі)

Результат надання послуги (назва
документа або дії)

Правові підстави для надання послуги та
встановлення розміру плати за її надання

1

2

3

4

5

6

1

Пісочинська селищна
рада

Рішення про передачу у

власність, надання у

постійне користування

та оренду земельних

ділянок, що перебувають

у державній або

комунальній власності

безоплатно

рішення селищної ради

Закон України

«Про місцеве

самоврядування

в Україні»,

Земельний кодекс

України,

2

Пісочинська селищна
рада

Наданна дозволу на

розроблення проекту

землеустрою щодо

відведення земельної

ділянки або зміни

цільового призначення

земельної ділянки (крім

випадків, коли земельна

ділянка знаходиться

у приватній власності)

безоплатно

рішення селищної ради

3

Пісочинська селищна
рада

Надання земельної

ділянки для будівництва

безоплатно

рішення селищної ради

4

Пісочинська селищна
рада

Надання громадянам

України земельних

ділянок безоплатно

у власність (в т.ч.

приватизація земельних

ділянок, що знаходиться

у користуванні

громадян)

безоплатно

рішення селищної ради

5

Пісочинська селищна
рада

Затвердження проекту

землеустрою щодо

відведення земельної

ділянки або зміни

цільового призначення

земельної ділянки

безоплатно

рішення селищної
ради

6

Пісочинська селищна рада

Рішення про продаж

земельних ділянок,

які перебувають у

комунальній власності

безоплатно

рішення селищної ради

7

Пісочинська селищна
рада

Надання дозволу на

пільгове відвідування

ДНЗ

безоплатно

рішення селищної ради

8

Пісочинська селищна
рада

Надання матеріальної

допомоги у зв’язку із

пожежею, на лікування,

у зв’язку із скрутним

становищем

безоплатно

рішення селищної ради

9

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Взяття на облік (зняття

з обліку громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної ради

Закон України

«Про місцеве

самоврядування

в Україні»,

10

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Надання дозволу про

газифікацію будівель

Зразок заяви

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної ради

11

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної  ради

Надання дозволу на

збереження господарчих

будівель

Зразок заяви

безоплатно

рішення сесії

селищної ради

12

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної  ради

Присвоєння поштової

адреси об’єкту

нерухомого майна

Зразок заяви

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної
ради

13

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної  ради

Встановлення режиму

роботи об’єктів торгівлі

та сфери послуг, що

належать до комунальної

власності

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної ради

14

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Рішення про доцільність

(недоцільність)

позбавлення батьківських

прав

безоплатно

рішення комісії з

питань захисту

прав дитини

виконавчого комітету

селищної ради

15

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Призначення опіки над

особою, якщо є рішення

суду про визнання такої

особи недієздатною

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної ради

16

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Призначення піклування

над особою, якщо є

рішенням суду про

визнання даної особи

обмежено дієздатної

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної ради

17

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Призначення помічника

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної ради

18

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради  ради

Надання дозволу

виступити від імені

недієздатної (обмежено

дієздатної) особи

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної ради

19

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради  ради

Надання дозволу на

укладання договору

оренди нерухомого

майна, що перебуває

у комунальній

власності

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної ради

20

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної  ради

Надання в оренду майна

комунальної власності

безоплатно

договір оренди

21

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної  ради

Дозвіл на розміщення

зовнішньої реклами

безоплатно

рішення виконавчого

комітету селищної ради,

дозвіл

22

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Видача дозволу (ордеру)

на проведення земляних

робіт

безоплатно

дозвіл (ордер)

23

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної  ради

Видача дозволу (ордеру)

на видалення зелених

насаджень

безоплатно

дозвіл (ордер)

24

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної  ради

Акт обстеження

спеціалізованих або

спеціалізованих

металургійних

переробних

підприємств та їх

приймальних пунктів

безоплатно

акт обстеження

25

Пісочинська селищна
рада

довідка про

склад сім’ї

(зареєстрованих)

безоплатно

довідка

26

Пісочинська селищна
рада

Надання довідки про

відсутність інформації

про працевлаштування,

службу або навчання

безоплатно

довідка

27

Пісочинська селищна
рада

Надання довідки про

право фізичної особи на

отримання доходу від

податкового агента без

утримання податку та

її форми

безоплатно

довідка

28

Пісочинська селищна
рада

Надання довідки про

склад зареєстрованих

(для здійснення

нотаріальних дій)

безоплатно

довідка

29

Пісочинська селищна
рада

Надання запиту до БТІ

безоплатно

запит

30

Пісочинська селищна
рада

Розміщення інформації

та реклами в інформаційному бюлетні

«Пісочинські вісті»

безоплатно

розміщення інформації

31

Пісочинська селищна
рада

Надання довідки про

склад сім’ї призовника

безоплатно

довідка

32

Пісочинська селищна рада

Надання довідки про

склад зареєстрованих

(для отримання субсидій)

безоплатно

довідка

33

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної  ради

Державна реєстрація

актів цивільного стану

Зразок заяви про державну реєстрацію шлюбу

Зразок заяви на реєстрацію народження дитини

Зразок заяви матері та батька про визнання батьківства

безоплатно

свідоцтво

Закони
України

«Про державну

реєстрацію актів

цивільного стану»,

«Про місцеве

самоврядування

в Україні»

34

Пісочинська селищна рада

Взяття на облік для

отримання твердого

палива та скрапленого

газу пільговим категоріям

безоплатно

взяття на облік

Закон України

«Про місцеве

самоврядування

в Україні»

35

Пісочинська селищна
рада

Надання довідки про

наявність земельної

ділянки (для отримання

різних видів соціальної

допомоги)

безоплатно

довідка

Таблиця 2. Інформація про структурний підрозділ (посадову особу), що відповідає за надання послуги

з/

п

Найменування суб’єкта надання
адміністративної послуги

Найменування структурного підрозділу
суб’єкта надання адміністративної послуги

Прізвище ім’я, по батькові
відповідальної посадової особи

Номер контактного телефону
відповідальної посадової особи

1

2

3

4

5

1

Пісочинська селищна
рада

землевпорядник

Андрюхін

Володимир

Борисович

(057) 742-76-64

2

Пісочинська
селищна  рада

землевпорядник

Андрюхін

Володимир

Борисович

(057) 742-76-64

3

Пісочинська
селищна  рада

землевпорядник

Андрюхін

Володимир

Борисович

(057) 742-76-64

4

Пісочинська
селищна  рада

землевпорядник

Андрюхін

Володимир

Борисович

(057) 742-76-64

5

Пісочинська
селищна  рада

землевпорядник

Андрюхін

Володимир

Борисович

(057) 742-76-64

6

Пісочинська
селищна  рада

землевпорядник

Андрюхін

Володимир

Борисович

(057) 742-76-64

7

Пісочинська селищна рада

Спеціаліст

у справах дітей

Чарушникова

Валентина

Миколаївна

(057) 742-72-70

8

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Заступник селищного

голови

Чернопіщук

Валентина

Олександрівна

(057) 742-74-78

9

Пісочинська селищна рада

Заступник селищного

голови

Мельник

Михайло Ілліч

(057) 742-76-06

10

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

11

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

12

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

13

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

14

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

спеціаліст у справах дітей

Чарушникова В.М.

(057) 742-72-70

15

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

спеціаліст у справах дітей

Чарушникова В.М.

(057) 742-72-70

16

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

спеціаліст у справах дітей

Чарушникова В.М.

(057) 742-72-70

17

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

18

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

спеціаліст у справах дітей

Чарушникова В.М.

(057) 742-72-70

19

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Заступник селищного

голови

Чернопіщук

Валентина

Олександрівна

(057) 742-74-78

20

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Заступник селищного

голови

Чернопіщук

Валентина

Олександрівна

(057) 742-74-78

21

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

помічник селищного

голови

Уманцев А.В.

(057) 742-73-61

22

Пісочинська
селищна  рада

землевпорядник

Андрюхін В.Б.

(057) 742-76-64

23

Пісочинська селищна рада

Заступник селищного

голови

Мельник

Михайло Ілліч

(057) 742-76-06

24

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Помічник селищного

голови

Уманцев Андрій

Владиславович

(057) 742-73-61

25

Пісочинська селищна ради

діловод

Вострікова

Світлана Анатоліївна

(057) 742-80-40

26

Пісочинська селищна ради

діловод

Вострікова

Світлана Анатоліївна

(057) 742-80-40

27

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

28

Пісочинська селищна рада

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

29

Пісочинська селищна рада

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

30

Пісочинські вісті

коректор інформаційного

бюлетня

 

31

Пісочинська селищна рада

військово-обліковий стіл

Риберт Тетяна

Іванівна

(057)742-70-09

32

Пісочинська селищна ради

діловод

Вострікова

Світлана Анатоліївна

(057) 742-80-40

33

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

34

Виконавчий комітет

Пісочинської селищної ради

Секретар виконкому

Хоменко Ольга

Пантелеймонівна

(057) 742-73-81

35

Пісочинська
селищна  рада

землевпорядник

Андрюхін В.Б.

(057) 742-76-64