Меню

Увага, конкурс!
Увага, конкурс!

За ініціативою заступника Пісочинського селищного голови Чернобая Олега Олександровича, при підтримці депутатів Пісочинської селищної ради на території селища розпочинається проведення конкурсу міні-проектів «Влада і громада разом!».

Мета Конкурсу — сприяння членам територіальної громади селища у розв’язанні проблем соціально-економічного характеру і створення умов для підвищення активності громади.

Основні завдання Конкурсу:

— стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ), ініціативних груп громадян через надання фінансової підтримки для впровадження їх суспільних ініціатив;

— поширення позитивного досвіду, набутого окремими громадянами у розв’язанні соціально-економічних проблем селища;

— об’єднання ресурсів селищної ради та громадськості для розв’язання соціально значущих проблем територіальної громади.

Пріоритетні напрями Конкурсу:

— облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків;

— розвиток мережі закладів освіти та культури селища;

— благоустрій місць відпочинку населення, прибудинкових територій тощо.

Положення проведення конкурсу, заявка на участь в конкурсі та роз’яснення до оформлення міні проектів читайте додатково

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням XLVI сесії VІ скликання Пісочинської селищної ради від 11.09.2015

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади селищної ради «Влада і громада – разом!»

 

  1. Загальні питання.

1) Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади селищної ради «Влада і громада – разом!» (далі – Положення) встановлює порядок проведення конкурсного відбору міні-проектів розвитку територіальної громади «Влада і громада – разом!» (далі – Конкурс) і фінансування їх виконання.

2) Мета Конкурсу — сприяння членам територіальної громади селища у розв’язанні проблем соціально-економічного характеру і створення умов для підвищення активності громади.

3) Основні завдання Конкурсу:

— стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ), ініціативних груп громадян через надання фінансової підтримки для впровадження їх суспільних ініціатив;

— поширення позитивного досвіду, набутого окремими громадянами у розв’язанні соціально-економічних проблем селища;

— об’єднання ресурсів селищної ради та громадськості для розв’язання соціально значущих проблем територіальної громади.

4) Пріоритетні напрями Конкурсу:

— облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків;

— розвиток мережі закладів освіти та культури селища;

— благоустрій місць відпочинку населення, прибудинкових територій тощо.

  1. Умови проведення Конкурсу

1) До участі в Конкурсі запрошуються громадські організації, органи самоорганізації населення, ОСББ, ініціативні групи громадян, зареєстровані або легалізовані у встановленому порядку на території селищної ради (далі — Конкурсанти).

2) Загальний обсяг фінансування об’єктів не перевищує 90,0 тис.грн.

— 30 тис. грн. в сфері розвитку спорту;

— 30 тис. грн. в сфері благоустрою території;

— 30 тис. грн. в сфері освіти та культури.

3) Проекти виконуватимуться на умовах обов’язкової участі Конкурсантів у співфінансуванні чи виконанні певних робіт.

Внесок Конкурсанта  –  громадської організації, ОСББ – не менше 5% від загальної вартості проекту.

Внесок Конкурсанта – ініціативної групи полягає у забезпеченні виконання низки робіт: підготовці території, установці обладнання, фарбуванні тощо.

4) При реалізації міні-проектів допускається залучення коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5) Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом порядку.

6) До конкурсу приймаються проекти, що під час реалізації не потребують отримання додаткових дозволів та декларації ДАБІ;

7) Конкурсанти подають до селищної ради заявку та копії таких документів, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи Конкурсанта або органу місцевого самоврядування:

Громадські організації:

— витяг з Єдиного державного реєстру про реєстрацію громадської організації;

— свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;

— статут (положення);

— документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

Органи самоорганізації населення:

— протокол зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення;

— положення про орган самоорганізації населення;

— рішення селищної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

— рішення виконавчого комітету селищної ради (у випадку легалізації органу самоорганізації населення як юридичної особи);

— документ,  що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

Ініціативні групи громадян:

— протокол зборів громадян про створення ініціативної групи із зазначенням прізвищ, імен, по батькові кожного члена ініціативної групи,  завірений у селищній раді;

— документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

7) Проекти подаються в письмовому вигляді за підписом
уповноваженої особи Конкурсанта. На титульному аркуші обов’язково зазначається повне найменування і місцезнаходження Конкурсанта, дані контактної особи та інформація для зворотного зв’язку.

8)  Реалізація міні-проектів здійснюється протягом бюджетного року.

9) На об’єктах, упроваджених або модернізованих унаслідок реалізації міні-проекту, розміщується відповідна інформаційна табличка або інший знак, погоджений із Конкурсним комітетом, із зазначенням тексту такого змісту: «… у рамках конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади селищної ради «Влада і громада – разом!» 2015 р.».

10) Міні-проекти не допускаються до участі в Конкурсі:

— при виявленні недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян;

— у разі відкликання Конкурсантом міні-проекту;

— при надходженні документів міні-проекту після закінчення встановленого строку їх прийому;

— при наданні конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам цього Положення чи вимогам, визначеним Конкурсним комітетом.

11) Конкурсанти відповідають за достовірність інформації та документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

  1. Критерії та порядок оцінки міні-проектів

Міні-проекти оцінюються Конкурсним комітетом за такими критеріями:

1) Відповідність міні-проекту одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу;

2) Реалістичність міні-проекту, конкретність і значущість результату:

— наявність чітко сформульованої проблеми;

— визначення оптимальних методів реалізації проекту;

— внесок членів територіальної громади в реалізацію проекту;

— вимірюваність і конкретність очікуваних результатів.

3) Економічна ефективність міні-проекту:
— співвідношення витрат і користі від реалізації міні-проекту;

— вартість товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації міні-проекту;

— залучення громадян для реалізації або розвиток міні-проекту (створення механізму соціального партнерства).

  1. Організаційне забезпечення Конкурсу

1) Організаційне забезпечення Конкурсу здійснює спеціально створений Конкурсний комітет, до персонального складу якого входять: заступники селищного голови Чернобай О.О.; голова постійно діючої депутатської комісії з аграрних питань, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів Біцура В.Л.; голова постійно діючої депутатської комісії з питань економіки, фінансів та бюджету Чернобай А.О., помічник голови Пісочинської селищної ради Уманцев А.В., заступник селищного голови з фінансових питань Чернопіщук В.О., спеціаліст Пісочинської селищної ради Чарушнікова В.М.

2) Конкурсний комітет:

— затверджує план проведення Конкурсу;

— контролює дотримання цього Положення і плану проведення Конкурсу;

— затверджує необхідні форми конкурсної документації;

— затверджує вимоги до оформлення міні-проектів;

— проводить Конкурс;

— ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу.

3) Регламент роботи Конкурсного комітету:

— Засідання Конкурсного комітету є правочинним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.

— Рішення Конкурсного комітету ухвалюється більшістю голосів від кількості членів комітету, які брали участь у засіданні.

— За результатами розгляду питань Конкурсним комітетом приймаються рішення, які підписуються головою Конкурсного комітету, а у випадку його відсутності — його заступником.

Протягом тижня з дня закінчення прийому конкурсної документації міні-проектів Конкурсний комітет проводить експертизу і приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

  1. Фінансування на виконання міні-проектів

Співфінансування для реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, здійснюється у безготівковій формі за рахунок коштів селищного бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік, на підставі рішення сесії за поданням Конкурсного комітету.

 

Секретар ради                                                                       О.П. Хоменко